donderdag 18 februari 2016

from an unknown shore2

...we'd find ourselves elsewhere
on an unknown shore...
(from the poem ´Song´ bij J. Brodsky)

donderdag 4 februari 2016

from an unknown shore

alhoewel... het krabbetje is van Neeltje Jans, de meeuwen gooien daar de krabben van grote hoogte kapot op de basaltblokken alvorens ze op te eten, pure horror, de slakkenhuisjes en alikruikjes van duinen en strand waterwingebied en sommige slakkenhuisjes van een zanderig duinpad bij Katwijk. enkel de derde schelp van links weet ik niet meer, ik weet niet eens wat voor schelp het is, eigenlijk, ook...
ps: er komt nog meer kleur in natuurlijk, het moet even een paar dagen drogen


although... the crab is from Neeltje Jans, the gulls there throw the crabs from a great height on the basalt blocks before eating them, pure horror, the snails en periwinkels are from dunes and beach of the water extraction area and some snails from a sandy dune path near Katwijk. Only the third shell on the left, I don't know, I do not even know what kind of shell it is, in fact...
ps: more color is yet to come, it needs to dry for a few days

fig tree & mary magdalene (2)

finally!  just some varnish needed, later this week, eggtempera/oil/copper on linen, 90x120cm (cropped)