woensdag 15 augustus 2012

the mongolians (2)

still in progress
(or shall leave it like this......(thinkthink))

2 opmerkingen:

s tukje verder. de wouden in de verte beginnen vorm te krijgen. hier zie je ook de hele vulkaan. is er al iemand die zegt: 'ja, dit ...